Motör Creative House
Yükleniyor...
DİJİTAL PAZARLAMA
Kasım 02, 2021

  Bir kavram olarak ilk kez 1990’larda kullanılan dijital pazarlama 2000’lerde gelişen teknolojiyle kullanıcılar için reklam odaklı bir teknik iken daha sonra onlarla etkileşime giren bir kavrama dönüşmüştür. Ve bu gelişen teknolojiyle birlikte geleneksel pazarlama yerini dijital pazarlamaya bırakmıştır. Dijital pazarlama geleneksel pazarlama gibi ürün, marka veya hizmeti müşteriye ulaştırmaktır. Ancak dijital pazarlamada bu ulaştırma, dijital ortam ve çevrimiçi tabanlı dijital teknolojileri kullanır.

Pandemi Pazar Ağlarını Nasıl Etkiledi?

  Özellikle pandemiden sonra şirketler covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek için dijital pazarlamaya ağırlık vermiştir. Facebook’un 2020 senesinde hazırladığı Future of Business raporuna göre Türkiye’deki KOBİ’lerin %71’i yeni ürün veya hizmetlerini tanıtmak için dijital platformları kullanmaktadır. Pandemi öncesinde de dijital pazarlama çalışmaları yapan şirketler bu duruma diğer şirketlere kıyasla daha kolay uyum sağlamayı başarmışlardır.  Aynı zamanda fiziki dükkanların kapanması ve gündelik yaşamın hızlı akmasından dolayı tüketicilerin internete yönelmesini de sağlamıştır.

Geleneksel Pazarlamadan Dijitale

  Pazarlamanın artık dijitalleşmesi geleneksel pazarlamaya karşı büyük avantaja sahiptir. İşletmeler müşterilerini, müşteriler ise işletmeleri internetin de aracılığıyla kolaylıkla bulabilir. Düşük maliyetle geniş kitlelere ulaşabilir, müşteri analizi yapabilir, ürün ve hizmetlerini tanıtabilir.  Dijital pazarlamanın avantajlarından biri de müşterilerin fikirlerini veya taleplerini işletmelere kolaylıkla iletebileceği bir yer olmasıdır. Gün geçtikçe rakiplerinden ayrılmaya çalışan şirketlerin sayısı artıyor ve işletmeler için farklılaşmak zorlaşıyor. Bu durumu hızla fark eden şirketler bütçelerin büyük bir kısmını reklam harcamalarına aktarmaya yöneliyorlar. Bu nedenle birçok işletme geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya geçiyor. Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farkı ölçüm, maliyet, hedefleme ve dönüşümdür. Geleneksel pazarlamada ölçümleme yapılamazken dijital pazarlama faaliyetlerinde reklamı veya ürünü kaç kişinin gördüğünün verisi ısı haritası yoluyla çıkarılabilir. Dijital pazarlama faaliyetlerinin maliyeti hem giriş hem de ilerleme aşamalarında geleneksel pazarlamaya göre daha düşüktür. Geleneksel pazarlama faaliyetlerinde hedef kitleyi belirlemek dijital pazarlamaya göre daha zordur. Bu da dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamadan farkı olan ‘hedefleme’ kavramını açıklar. Dijital pazarlama faaliyetlerinde dönüşüm oranlarını analiz edebilirsiniz. Yine dijital pazarlamada yapmış olduğunuz çalışmaların dönüşüm oranlarını takip ediyor olmak çok önemlidir çünkü gözünüzden kaçan noktaları görerek iyileştirme yapabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Stratejisi

   Dijital pazarlama stratejisi ise pazarlama hedeflerine ulaşmak için bir eylem planıdır. Markayı tanımlamak, alıcı kitleyi oluşturmak, ölçülebilir hedefler oluşturmak, dijital pazarlama stratejilerini seçmek, bütçenin belirlenmesi, beyin fırtınası yapmak, kampanyaları izlemek ve sonuçları görmek, dijital pazarlama stratejisi oluşturmak için izlenecek adımlardır. Ancak dijital pazarlamada işletmenin ürün veya hizmetlerini kimden aldığını bilmesi, müşterilerin demografik özelliklerini incelemesi gerekir. Eğer bunlar olmazsa dijital pazarlama stratejisi etkili olmaz.

   İnternetin ticari kullanımının başlamasından bu zamana yaklaşık yirmi beş sene geçmiştir. Yirmi yıl önce adları dahi bilinmeyen Google, Facebook, Amazon, Alibaba, eBay ve Uber gibi işletmeler şimdinin ekonomisindeki kilit isimlerdir.

  İşletmeler dijital pazarlama yaparken birçok kanal kullanabilir. Bunlar; arama motoru optimizasyonu (SEO), e-posta pazarlaması, içerik pazarlaması, satış ortaklığı pazarlaması, arama pazarlaması (SEM), viral ve mobil pazarlamayı içerir. Aynı zamanda etkili bir pazarlama stratejisi için; ilgi çekici bir web sitesine sahip olmak, düzenli içerikler paylaşmak, müşterilerin neyi istediğini anlamak ve müşteri portföyünü analiz etmek işletmelerin dikkat etmesi gereken noktalardandır.