Motör Creative House
Yükleniyor...
REKLAM VE REKLAM YAPMANIN YOLLARI
Kasım 02, 2021

Reklam Nedir?

Reklam; insanları gönüllü olarak bir fikre, ürüne, veya bir kuruluşa çekmek ve bilgi vermektir. Belirli bir görüşü ya da tutumu benimsetmek gibi, veya bir ürünün satışını sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından destek alarak yer ya da süre satın almak gibi işlemler sonucunda, insanlara duyurmak için gerçekleştirilir. Ancak gelişen teknoloji aka bininde reklamlar eskiye nazaran artık internet, basılı ürünler, televizyon veya ‘outdoor’denen açık hava panoları gibi yerlerden etkili şekillerde yürütülmektedir. Reklam tasarımları, günümüzde değişkenlik göstermektedir. Değişken derken; mizah, eğlence, yüksek yaşam standartları, ünlü kişilerin kullanılması, ileri teknoloji gibi unsurlar kastedilmektedir. Bütün bu değişkenler markaların ürün ve hizmetlerini satın almaya ikna etmeye yöneliktir. Verilen reklamın amacı genellikle bir markanın tüketicinin zihninde tüm özellikleri ile yer etmesi,  markayı benimsemesi ve diğer markaların arasından tercih edilmeyi sağlamaktır. Bununla birlikte  firmaların sosyal sorumluluk adına veya marka isimleri ile ilgili olumlu olumsuz düşünceleri savunmak veya reddetmek olabilir. Tüm bunlar yapılırken önemli olan ise reklamın inandırıcılığıdır.

Reklamın Ticari Yönü

Bir reklamın başarısı reklamı yapılan ürün ya da hizmetin satış oranları ile belirlenir. Bu durum ise bir satıcı gibi düşündürmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir. Reklamlar içinde belirli bir bütçe çalışması yapılmalı ve  reklamda verilmesi gereken mesajlar düşünülmelidir.

Günümüz Reklamları

Günümüzde teknolojinin geldiği son nokta reklam açısından çok fazla opsiyon barındırır bu opsiyonlar genellikle dijital mecralarda etkisini gösterir. Örnek olarak; İnstagram, Facebook, Twitter, Google  gibi. Bu durumda dijital pazarlama dediğimiz kısımdan söz edilir. Örnek olarak; sosyal medya sponsorlu paylaşım reklamları, bannerlar, e-mail reklamları veya Google reklamları gibi örneklendirebiliriz. Reklam türleri ve amaçları değişiklik gösterse de günümüzde internet kullanıcısı dünya çapında 2,5 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşmıştır. İnternet erişimindeki hızlı büyümeye özellikle gençler örnek gösterilebilir. Lise öğrencileri günlük  %16’sı günlük bir saat, %21’i  iki saat , %19’u üç saat, %37’i dört saat ve üzeri internette zaman geçirmesi bunun bir göstergesidir. 

Reklamcılık Tarihi

Reklamcılık tarihi ilk olarak tarihçiler tarafından M.Ö. 3000’li yıllara dayanan Mısır’da bir papirüs üstüne yazılan ve sahibinin, kaçan kölesine geri dönmesini bildiren duyurusunu ilk yazılı reklam saymalarını kabul ederler. Eski yunanda yaşayan halkın ise sokaklarda dolaşarak satış yapması ve mallarını duyuru veya şiirlerle övmesinde ilk sözlü reklama örnek gösterilebilir. Ancak modern reklamcılığın ve bugün geçerli olan pazarlama ilkelerinin 1920’li yıllarda başladığını söyleyebiliriz. Endüstri üretimi artıkça serbest piyasa rekabeti de beraberinde sıkılaştı ve firmalar arası rekabet başladı. Firmalar kendileri ile aynı sektöre sahip olan rakiplerinin önüne geçebilmek için ise reklamcılık çalışmalarına başladılar.